Pika***nchi Life Is Hard Tabun Happy (2014)

Pikanchi Half is a spin-off of the two previous movies in the Pikanchi series, showing the five friends, now in their 30s, having a reunion as they are running into problems with family and work

Directing:
  • Yukihiko Tsutsumi
  • Hisashi Kimura
themoviedb icon 0.0/10
  • Release Date: 2014-01-08
  • Views: 3
  • Language: 日本語
Watchlist Favorite

Sho Sakurai

Kamogawa Tadashi

Masaki Aiba

Okano Shun

Kazunari Ninomiya

Onda Takuma

Jun Matsumoto

Futaba Rentarou

Satoshi Ohno

Kida Haruhiko